גיזום-עצים

עצים גוזמים ממספר סיבות עיקריות, החשובה שבהן הינה בטיחות. עצים שלא טופלו כלל או טופלו בצורה לא מקצועית עלולים להוות סכנה ע”י קריסת ענפים או קריסת העץ בשלמותו. תקופות מסוימות בשנה כמו ימי חורף עם רוחות חזקות ומשקעים רבים מגבירות את הסיכון לקריסת ענפים ועצים. כמו כן, בימי הקיץ החמים עלולים לקרוס ענפים כתוצאה מטמפרטורות גבוהות ויובש בעיקר בעצים כמו אקליפטוס, מכנף ושלטית. לכן חשוב לבצע הערכת סיכונים ואף גיזום במידת הצורך. סיבה נוספת לגיזום העץ הינה עידוד צמיחה בריאה של העץ- תוך הסרת ענפים פגועים הנגועים במחלה, סניטציה לענפים יבשים, שמירה על חוסן העץ והבטחת שלד חזק. דילול נכון של צמרת העץ ו”פתיחת חלונות” יאפשר מעבר אור ואויר הדרושים לעץ וסביבתו, ימנע יובש בענפים וישפר את חיוניות העץ.
סיבות נוספות לגיזום עצים יכולות להיות פלישת ענפים לחצרות סמוכים, כמות מרובה של פירות (כמו במיני פיקוס) מושכת עטלפים, יוצרת לכלוך רב ואף מהווה סכנת החלקה. נשל רב מעצים כמו בעצי מכנף ואלביציה שגורמים לסתימת מרזבים ומערכות ניקוז. עצים המספקים הצללה מרובה מדי שאינה רצויה לדוגמא עצים בקרבת קולטי שמש וחלונות בתים.

חשוב להבין כמה מושגים בסיסיים הנוגעים לתהליך גיזום העץ וכמו כן, לדעת להבדיל מהו גיזום נכון הנועד לשמור על העץ ובריאותו ומהו גיזום אשר עלול להזיק לעץ.
תחילה נבין את מבנה העץ וכיצד הדבר משפיע על גיזום נכון.
העץ בנוי משני סוגים של רקמות- העצה והשיפה. תאי העצה הינם התאים הפנימיים של הגזע, בעוד תאי השיפה הינם החלק הקרוב ביותר לקליפת העץ. באופן כללי, תאי העצה יוצרים את עצת הגלעין שהיא האחראית לחוזק העץ ולמעבר חומרים משורשי העץ לעלווה. תאי השיפה אחראים למעבר המוטמעים מעלוות העץ לשורשיו.
קיימים שני סוגי עצה -עצת מתח ועצת לחץ שמסייעות לחיזוק הענפים וחיבורם לגזע. לדוגמא כשענף גדל ונעשה כבד יותר, רקמת העצה מתעבה לצורך תמיכה בו. במידה וקליפת העץ נפגעת, העץ מתחיל לייצר רקמה מיוחדת להגלדה הנקראת “קאלוס” העוזרת לסגירת הפצע שנוצר. בזמן זה, הגזע נותר חשוף ובעל רגישות גבוהה לחדירת פטריות ומזיקים שונים. לכן, חשוב להקפיד על חיתוך הענפים בצורה מדויקת, כך שהעץ יוכל לייצר את רקמת ההגלדה- ה”קאלוס”- בצורה מיטבית והפצע ייסגר במהירות.

חשיבות-גיזום-עציםבביצוע גיזום לא מקצועי דיו, נותרים “זיזים” המחוברים לגזע ובחלוף הזמן מתייבשים, נרקבים ומהווים נקודת תורפה בעץ שאינו מסוגל להגליד ולהיסגר, דבר המסכן את העץ כולו.
כמו כן, גיזום שאינו מקצועי עלול לגרום לחיתוך הענף מצד אחד בלבד, כך שכאשר הענף נופל אל הקרקע הוא עדיין מחובר חלקית, דבר הגורם לקריעה ופציעת הקליפה ולנזק גדול בגזע.

 לעיתים כאשר העץ גבוה ובעל הבית חושב שישנה סכנה לקריסת העץ ויש צורך “להשתלט עליו”, הדבר מביא לגיזום לא מקצועי-“גיזום גרדום” כלומר הנמכת העץ וגיזום “חזק” של הגזעים העיקריים, פעולה זו פוגעת בעץ, יוצרת נזק רב ואינה מומלצת. העץ ייחלש מאוד, פצעים עלולים להיווצר ולהוביל לריקבון ונוסף לכל- עלולה להיגרם הוצאה כספית לא מבוטלת של גיזום חוזר בתדירות גבוהה או כריתת העץ.

 

 

ארבעת צורות הגיזום העיקריות הן:
גיזום הקצרה- קיצור ענפים ארוכים מדי. בדרך כלל לא מקצרים יותר משליש מאורך הענפים.
גיזום הסחה- גיזום שנועד לכוון את צמיחת הענפים לכיוון הרצוי. הדבר מאפשר גם שליטה בעיצוב נוף רחב או צר יותר.
גיזום דילול- הסרת ענפים שלמים עד לבסיסם ובכך מתאפשרת חדירת אור ואויר אל העץ. דילול מקצועי ונכון יביא לצמיחת ענפים חדשים וחזקים שיחליפו בהדרגה את הענפים הבוגרים.
גיזום חידוש- גיזום כל ענפי העץ מבסיס הגזע, גיזום זה מתאים לעצים מנוונים המתחדשים שוב, ומביא להחלפת המראה הישן במראה רענן יותר.

חשוב להקפיד על טיפול נכון בעץ ע”י גוזם בעל תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות שידע לתת פתרון למגוון מצבים ויבטיח את המשך קיומו הבריא של העץ, צמצום הסכנות המאיימות עליו ושמירה על יופיו ואיכותו.