גוזם מקצועיגיזום עצים ושיחים הינו חלק חשוב מטיפוח הגינה והנוף הסובב אותנו. הגיזום עצמו חשוב הן לבריאות העץ והן לבטיחות הסביבה, לכן עבודות גיזום תקופתיות הינן מומלצות ביותר, אך חשוב לדעת לבחור בעל מקצוע איכותי ומוסמך שיבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר ולא חלילה יגרום לנזק העולה על התועלת.

אנו במעוז גיזום מציעים מספר דגשים לבחירת בעל מקצוע מתאים:
1. גוזם בעל תעודת “גוזם מומחה” של משרד החקלאות.
2. גוזם בעל אישור לעבודה בגובה בתחום גיזום עצים מטעם משרד התמ”ת.
3. גוזם שברשותו ביטוח צד ג’ לנזקים וביטוח חבות מעבידים.

כמו כן, טרם תחילת העבודה מומלץ לקבל הצעת מחיר בכתב בה יפורטו מספר דברים חשובים:
א. אחריות לנזקים- הגוזם יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במהלך או כתוצאה מהעבודה.
ב. מהות העבודה- מה הגוזם יבצע בעץ, רצוי להגדיר את העבודה ע”י אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: גיזום בהיקף הנוף (כמה ייגזם? נהוג לחשב באחוזים), גיזום בטיחות והפחתת משקל, הרמת נוף, סניטציית ענפים יבשים. גיזום ללא השארת זיזים וללא קריעת קליפת העץ. בנוסף, בעצים רגישים רצוי לדרוש מריחת משחה לפצעים. בעצי דקל מומלץ כי הגיזום יכלול גיזום עלים וזיזים ישנים וגיזום התפרחת או הפרי למניעת נשירת פירות. במקרה של כריתת עץ רצוי לבצע גם כרסום הגדם מתחת לפני הקרקע.
ג. פינוי הגזם- יש לסכם לגבי פינוי הגזם – לאן יפונה ובאחריות מי? כלומר, האם באחריות הקבלן לפנות את הגזם לאתר הטמנה מורשה או רק אל המדרכה והמשך הפינוי ייעשה ע”י הרשות המקומית (במקרה זה מומלץ לברר מהו יום ההוצאה).
כמו כן, חשוב להדגיש שעל הגוזם להשאיר שטח נקי עם גמר העבודה
ד. זמנים- חשוב לסכם מהו משך העבודה, האם העבודה תיעשה ברצף ומועד לגמר העבודה.
רצוי לסכם עם הגוזם כמה עובדים יהיו בצוות העבודה, לעולם אין להסכים שהגוזם יהיה לבד ללא עוזר- דבר הנוגד את תקנות העבודה.

גוזם מקצועי

גוזם מקצועי

בחירה מוצלחת , ג’ק מעוז